Pilotprojektet var ett initiativ att förbättra byggnadsteknikerna som redan existerade i byn Nhangau utanför staden Beira i centrala Moçambique. Alla har rätt till ett säkert hem, majoriteten av människor bor på landsbygden och bygger sina hem med lokala material. Många hem skadas under regnperioden då de inte är tillräckligt vattenresistenta, och vi såg ett behov av att hitta en alternativ lösning på detta. Genom att förbättra byggnadsteknikerna kunde vi skapa säkrare och mer vattenresistenta hem som står emot klimatförändringarna.


Det här projektet bestod av att ett modellhus skulle byggas för att se hur det kunde klara av regnsäsongen. Eftersom vi inte hittade någon forskning om hur byggnader gjorda av bara krossat glas, däck och säckar står emot både regn och husets egen vikt, kände vi att vi var tvungna att bygga det här huset och låta tiden ge oss svar. Om vi kunde göra glas till en byggnadsgrund kunde vi omvandla skräp till något värdefullt.
.

 

 

 

 

Genom att dela med oss av kunskap med andra och lära en grupp människor från byn hur man kan bygga på det här sättet började vi sprida kunskapen om den här byggnadstekniken. Vi lyckades skapa en ritning komplett med byggnadsprocessen och kostnaden för den här typen av hus. Vi delade med oss av informationen till alla som ville bygga samma typ av hus. Vi tror på att kunskapsdelning är viktigt för utveckling och ju fler organisationer som vill hjälpa till att förbättra hus i Moçambique, desto bättre.

Vlogg klipp från projektet där du kan se starten på vår resa.
Vecka 1: https://vimeo.com/123534700
Vecka 2: https://vimeo.com/123754267
Vecka 3: https://vimeo.com/124297867
Vecka 4: https://vimeo.com/125052611
Vecka 5: https://vimeo.com/125550498
Vecka 6: https://vimeo.com/277432134
Vecka 7: https://vimeo.com/127067811
Vecka 8: https://vimeo.com/128058798

 Sammanfattningsklipp från projektet: https://www.youtube.com/watch?v=1MZYoVP4zKY

EnglishPortugalSwedish