Vilka Vi Är
Project Vita är en välgörenhetsorganisation med rötter i Sverige och Moçambique. 

Hur Vi Arbetar
I Project Vita sker utveckling genom kunskapsutbyte där de som har tillgång till kunskap delar med sig till de som saknar denna kunskap i syfte att minimera kunskapsklyftorna i samhället. Inför varje projekt bildar vi ett team av utländska och lokala volontärer som arbetar sida vid sida för att utveckla samhället med gemensamma insatser. Vi har ett program som för samman teknisk kunskap och byggnadstekniker.

Vad Vi Gör

Tillsammans med samhället hittar Project Vita lösningar på vardagsproblem genom att introducera nya tekniker och metoder som sedan kan implementeras hållbart, samt till låga kostnader av lokalbefolkningen för att förbättra deras levnadsstandard.

Vi tror på att hemligheten bakom hållbar utveckling är att dela med sig av kunskap. Genom att bygga en bro mellan samhällen och volontärer har vi som målsättning att tillämpa deras kunskap med hjälp av lokala metoder för att ge lokalinvånarna makten att förbättra sin egen levnadsstandard.

Vad Vi Tror På
Vi tror på att vi endast kan uppnå betydelsefulla förändringar i andra människors liv om vi går i deras skor! Våra volontärer uppmuntras starkt att komma och bo med oss i samhället för att få en djupare förståelse för de behov som lokalbefolkningen som vi hjälper har. Endast genom att arbeta, bo och gå sida vid sida kan vi förstå och hjälpa varandra!

EnglishPortugalSwedish