Det är inte alla som har samma möjligheter i livet som de i mer utvecklade länder. I utvecklade länder har människor tillgång till skola, hälsovård, dagliga måltider, rent vatten, säkert hem och arbete. Dessa möjligheter borde finnas för alla människor, men det är långt ifrån verkligheten i Moçambique.

 

De flesta i Moçambique upplever dåliga levnadsförhållanden och fattigdom, och deras mest grundläggande överlevnadsbehov förblir ouppfyllda. Hemma är där vi bör känna oss säkra. Det är där våra barn bör kunna göra sina läxor och en plats där de kan återhämta kraft och energi efter ännu en dag i skolan. Hemma är där familjer samlas, lagar mat, äter och pratar om dagens upplevelser. Verkligheten i Moçambique är dock att de flesta lever i fattigdom, detta måste få en förändring. Hur kan vi lära oss av varandra och om de behov som olika samhällen har?Inom Project Vita tror vi på att vi endast kan uppnå betydelsefulla förändringar i andra människors liv om vi går i deras skor! Våra volontärer uppmuntras starkt att komma och bo med oss i samhället för att få en djupare förståelse för de behov som lokalbefolkningen som vi hjälper har. Endast genom att arbeta, bo och gå sida vid sida kan vi förstå och hjälpa varandra!

EnglishPortugalSwedish