I dagens samhälle finns de som har större tillgång till kunskap än andra. Tillgång till internet ger individer ett digitalt bibliotek direkt i mobilen eller på datorn. Inom några sekunder kan dessa personer med hjälp av digitala sökmotorer få svar på sina frågor. Om du exempelvis vill lära dig hur man bygger ett hus, eller hur man förbättrar sitt jordbruk, kan du få tillgång till den informationen. Men det är inte alla i världen som är så lyckligt lottade.

Moçambique är ett av världens fattigaste länder, och de flesta bor på glesbygden. Det är inte alla som har tillgång till el, har en telefon, eller har råd att skicka sina barn till skolan. Dessa faktorer gör det svårt för folk att få tillgång till den kunskap som de behöver för att förbättra sina liv.

Hos Project Vita uppnår vi utveckling genom att minimera de kunskapsklyftor som finns mellan de som har tillgång till kunskap och de som inte har det. Vårt program tar med sig kunskap och tekniker från andra länder genom ett nätverk av utländska volontärer som tillämpar sina metoder med hjälp av det lokala samhällets traditionella metoder, vilket hjälper lokalinvånarna att höja deras levnadsstandard. Genom att dela kunskap och erfarenheter skapar vi förutsättningarna för en bättre morgondag.
Många faktorer har en påverkan, vi anser att kunskap är en av dem.

EnglishPortugalSwedish