Sex stycken hus byggda med hjälp av en teknik som Project Vita lärde sig år 2015, men med flera förbättringar och förändringar för att göra husen ännu mer vattentäta. Under projektets gång togs ritningar fram för hur husen byggs, uppskattade kostnader och beräknad tidsåtgång. Detta så att vi kan dela med oss av vår kunskap med andra som vill förbättra sina hus och bygga nya hus på landsbygden. I slutändan har vi alla rätt att sova i en säker miljö, och därför bör vi ha projekt som fokuserar på att ge folk som lever i fattigdom ett säkrare och mer vattentätt hem.


Genom att sprida vår teknik till andra delar av landet kan vi ge fler familjer möjligheten till att sova bättre. Genom att ta hand om vår miljö och använda lokalt och återanvända material kan vi även ta hand om oss själva. Vi bör ta hand om och hjälpa varandra för att göra morgondagen bättre för samtliga invånare.

Videoklipp från projektet:
https://www.youtube.com/watch?v=xzSWbdNxNak&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=uMn_N2HbbO4&t=3s

EnglishPortugalSwedish