Biogasanläggning i Quelimane

Vårt fokus på att förbättra levnadsstandarden bland befolkningen på landsbygden i Moçambique innebär även att vi försöker hitta enkla tekniska lösningar på större problem. Matlagning är som tidigare nämnt ett stort problem för både människor och naturen i och med att icke-förnyelsebara resurser används. Regelbunden exponering för rök genom matlagningseldar är direkt länkat till allvarliga hälsoproblem. Runt 4,3 miljoner människor dör varje år på grund av luftföroreningar i hemmet, vilket är fler än AIDS, malaria, och tuberkulos tillsammans. Till följd av långvarig utsättning för rök varje dag i hjärtat av hemmet är det särskilt kvinnor och småbarn som är i riskzonen.
Vi har hjälpt och stöttat elever från KTH i Stockholm med att forska i hur organiskt avfall kan omvandlas till biogas genom byggandet av en enkel rötningsanläggning som byggts av lokala material för att hålla kostnaderna nere och göra det lättare för lokalbefolkningen att bygga en likadan. År 2017 flög en elev från KTH till Quelimane och arbetade på byggnadsprojektet samt lärde lokalbefolkningen om byggandet och användningen av anläggningen. Snarare än att se organiskt avfall som något negativt kan vi inspirera folk att se det som något värdefullt och som en resurs som både kan förbättra matlagningsprocessen och levnadsstandarden. År 2018 reste ytterligare tre elever från KTH ner till Quelimane för att implementera förbättringar till den tidigare prototypen, vilket ledde till ett system som genererade biogas av en kvalité som kunde användas som bränsle till gaskök. Denna prototyp byggdes med hänsyn till lokalbefolkningens behov och de lokalt tillgängliga resurser som fanns att tillgå.
EnglishPortugalSwedish